توضیحات کامل :

پاورپوینت ضوابط بلند مرتبه سازی و طراحی مجتمع های مسکونی

 

بخشی از متن پاورپوینت :

ضوابط بلند مرتبه سازی مجتمع مسکونی

بافتهای متراکم و فرسوده امروزه بخشهای قابل توجهی از شهرهای بزرگ ما را تشکیل می دهند . وجود ویژگیهایی نامطلوب همچون کاربریهای ناسازگار، تراکم ترافیک، تراکم شدید جمعیت، وضعیت ناسالم زیست محیطی، کمبود تسهیلات اجتماعی و خدمات شهری مدیریت شهری را به سمت اجرای برنامه های نوسازی و بازسازی این مناطق سوق داده است . بلند مرتبه سازی بدلیل داشتن امتیازاتی از قبیل استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها، تامین فضای باز و محیط زیست بهتر می تواند یکی ازراهکارهای موثر در جهت ارتقای کیفی وضعیت مناطق متراکم و فرسوده شهری بشمار آید... 

 

فهرست مطالب :

ضوابط بلند مرتبه سازی مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی بلندمرتبه 

ضوابط طراحی برای مجتمع های آپارتمانی چند بلوکه

ضوابط آسانسور و پله 

ضوابط پارکینگ 

ضوابط دیگر طراحی مجتمع های مسکونی