توضیحات کامل :

پاورپوینت بهداشت مادر و نوزاد

 

فهرست:

مفهوم سلامتي 

عوامل تعيين كننده سلامتي

طيف سلامتي

شاخص هاي شايع بهداشتي مادران و نوزادان

پیشگیری و انواع آن از مرگ و میر

مفهوم خدمات بهداشتي اوليه(PHC)

تعريف بهداشت مادر و کودک

اهداف

عوامل مؤثر بر توسعه خدمات بهداشتي مادر و کودک

نقش و وظايف کارشناس بهداشت

بهداشت مادر و كودك

دلایل اهمیت بهداشت ماد و كودك

دلايل اهميت مرگ مادري

تعريف WHO از مرگ مادري

شاخص اندازه‌گيري مرگ مادري

نکات مهم در بارداری

علت های مرگ مادری و مقایسه با جهان

مراقبتهاي بارداري
پيش از بارداري
حين بارداري

وضعيت MMR ايران

 

توضیح:

رشته اي از بهداشت است كه كه مراقبت و محافظت كامل از زنان  و نوزادان را به عهده دارد و به منظور حفظ سلامت و پرورش استعداد و تواناييهاي مادران ونوزادان جهت برخورداري از زندگي بهتر و تطابق كلي و مناسبتر با محيط كوشش مي كند. بهداشت مادران و نوزادان به مراقبت هاي بهداشتي ارتقايي، پيشگيري، درماني و بازتواني براي مادران و نوزادان اطلاق مي شود.