توضیحات کامل :

پاورپوینت حمام مصباح 42 اسلایدفهرست مطالب:

موقعیت شهر کرج

پیشینه تاریخی شهر کرج

معماری دوره قاجاریه در کرج

تاریخچه حمام

موقیعت حمام

مشخصات بنا

آسیب شناسی

طرح مرمت

منابع