توضیحات کامل :

پاورپوینت چیلر تراکمی 34 اسلاید

 

دستگاه چیلر:
_دستگاهی است که آب را تا دمای 5-8 درجه  جهت سرمایش ساختمان خنک می سازد.چیلر های تراكمی دارای سه بخش اصلی می باشند:1- كمپرسور (متراكم كننده)
2- كندانسور(تقطیر كننده)
3- اواپراتور(تبخیر كننده)