توضیحات کامل :

پاورپوینت معماری بیزانس  52 اسلاید 

 

مقدمه :     

تقسیم روم به 2 قسمت شرقی و غربی توسط دیوكلسین بازسازی شهر بیزانس توسط كنستانتین . كنستانتینوپلشكل گیری امپراطور روم شرقی (بیزانس) و قرار دادن شهر بیزانس(استانبول امروزی) به عنوان پایتخت توسط آركادیوس خصوصیات شهر بیزانس:شهر بندری مهمی بود كه در كوتاهترین مسیر بین شرق و غرب قرار داشت دارای اهمیت تجاری خاص و تمدن چشمگیری بود دارای ویژگی های اقتصادی سیاسی و فرهنگی خاص بود كه باعث شد هنرهایی را پدید اورد كه هم جهانی باشد و هم بر گرفته از سنت و فرهنگ بومی این شهر به تمدن روم یونان بابل ایلام اورارتو هیتی و ایران از شرق دسترسی داشت بنا بر این پژوهشگران معتقدند این هنر بی تاثیر از هنر و معماری مشرق زمین نبودهاساس تفكرات در این دوره بر پایه ی ریاضی بوده و میان جهان فكر و جهان ماده اعتقاد به جدایی داشتند و انسان را حائل این 2 دنیا می دانستند