توضیحات کامل :

پاورپوینت شکوفایی آثارهنری و معماری در عصر تیموریان 45 اسلاید 

 

فهرست مطالب: 

حمله مغول و هنر ایرانی

مسجد گوهرشاد

مسجد مولانا

مسجد شاه

مدرسه ی قیاسیه ی خرگرد

مدرسه ی دودر

مجموعه ی امیر چخماغ یزد

مسجد جامع یزد

گور امیرتیمور 

آرامگاه احمد یسوی

مدرسه ی الغ بیگ

كاخ آق سرای

شاه زند

آستان قدس رضوی

آثار تاریخی در هرات

مجموعه ی سلطان حسین بایقرا

گازرگاه

شكوفایی هنر در عصر تیموریان

هنر خطاطی 

نقاشی

هنر كتاب سازی وكتاب ارایی  

هنرموسیقی

مسجد پریزاد

منابع و ماخذ