توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه مسکونی M آلمان

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

موقعیت بنا

معماراثر

مساحت خانه

جهت گیری ساختمان

سایت پلان 

پلان طبقات

و....