توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی شهرک زیبای درقسمت شرقی شهر لندن

 

این مجتمع مسکونی در قسمت شرقی شهر قرار دارد. پلان تیپ ها و نقشه های متفاوت و با استفاده از چوب تیره رنگ آمیزی شده پشت بام شیبدار برای القای حس معماری روستایی ساخته شده است. این مجتمع ها در یک شهرک که دارای 4 خیابان اصلی و 2 خیابان فرعی که ساختمان ها در دو ردیف اطراف می باشند ساخته شده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • مصالح و ساختار
  • هدف طرح
  • بررسی سایت پلان
  • بررسی حیاط
  • بررسی نما
  • پلان
  • مقطع
  • و...