توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه ویلایی دانیل لیبسکیند

 

هندسه این خانه الهام گرفته از کریستال می باشد تشابه زیادی به دیگر آثار لیبسکیند دارد و حجم آن از تداخل صفحات و پوسته هایی با زوایای تند پدیده آمده است. در طراحی این مدل، با اهمیت ترین مولفه های روانی مسکن هزار جدید نظیر هویت، امنیت و آسایش ساکنین ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 •  معمار
 • موقعیت
 • زمان ساخت
 • ویژگی های طراحی
 • کانسپت طرح
 • مزیت های طراحی
 • ریزفضاها
 • نورگیری ساختمان 
 • مصالح و ساختار
 • هدف طرح
 • و....