توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ویلا مولر اتریش

 

رامپلن کلمه ای بود که توسط منتقدین برای توصیف روش ترکیبی مخصوص آدلف لوس بکار برده شد، که به این عبارت به معنای طراحی در سه بعد فضایی و نه به صورت دیاگرامی می باشد.آدولف لوس اهمیت کمتری به پلان می داد و به جای آن از مدلسازی برای کار بر روی طرح خود استفاده کرد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • معمار
  • سبک بنا
  • ویژگی طراحی
  • ریزفضاها
  • بررسی فضای داخلی
  • موقعیت
  • و....