توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه جنبش فرهنگ Ku.Be

 

خانه جنبش فرهنگ KU.Be در مساحت 3200 متر مربع برای شهرداری Frsderiksberg به عنوان یک نقطه کانونی برای هر دو جامعه لازم و همچنین در منطقه وسیع تری از Copenhagen طراحی شده است. خانه جنبش فرهنگ Ku.Be براساس تکامل و نیازهای برنامه های مردم طراحی شده است. این پروژه یک نوع شناسی جدید برای گردهم آوردن افراد و بهبود کیفیت زندگی است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی نما
  • مصالح و ساختار
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • روند طراحی
  • و....