توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مدرسه Aarle Rixtel در هلند

 

مدرسه Aarle - Rixtel در قلب روستا و در جنوب هلند واقع شده است. در سایت پروژه از ابتدا توپوگرافی و درختان زیادی موجود بوده است که خود به سایت هویت و نیرو می بخشید ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های سایت
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و....