توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل منزل تراس دار سنگاپور

 

منزل تراس دار در سنگاپور برای یک خانواده ای که در طول چهل سال و در چند نسل در این خیابان زندگی می کرده اند بازسازی شد.این خانواده برای بازسازی منزلشان و ایجاد تغییرات اساسی در آن تصمیم گرفتند یکی از خواسته هایشان وجود مکان خصوصی امن در مقابل ساختمان های بلند همسایه ...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و...