توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی شرکت Louse Vuitton

 

یکی از خلاقیت های ویژه طراحان، استفاده از رنگ های روشن و نورهای تزیینی برای استفاده از حداکثری نورطبیعی بوده است تا این طرح هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجرایی به صرفه باشد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه معماری
  • ویزگی های طراحی
  • ایده طرح
  • بررسی نورپردازی
  • و...