توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت یخچال 14 اسلاید

 

فهرست مطالب:

1 .       قسمتهاي مختلف يخچال :
       ديوار طويل سايه انداز
       حوضچه هاي توليد يخ
        مخزن يخ
2.        انواع يخچال : 
       يخچالهاي با مخازن گنبدي
       يخچالهاي با مخازن تونلي
        يخچالهاي زيرزميني
        يخچالهاي بدون طاق