توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی ویلاهای سهی و سهی

 

ایده اصلی در شکل گیری ویلاهای "سهمی و سهمی" پرهیز از یکنواختی کسالت آور سبک زندگی در شهرهای بزرگ نظیر تهران است. در این ویلاها می توان تمام روز و شب را در جاهای مختلف به فعالیت های متنوع پرداخت و این تنها با جایگذاری لوازم امکان پذیر نیست....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • ریزفضاها
 • ایده طرح
 • بررسی پلان
 • بررسی فرم
 • چیدمان فضاها
 • بررسی محور میانی
 • نماها
 • مقاطع
 • پلان
 • و...